57. Boyle var spesielt opptatt av å forsvare Guds allmakt og hans aktive bevarende forsyn for verden. Da han snakket om narurlige lover og mirakler, sa han at i naturlovene har Gud bestemt og bundet opp andre skapninger til å handle i følge dem. Likevel har han ikke bundet sine egne hender av dem, og kan overstyre, sette til side, reversere hver av dem, som han synes det er passende. P.R.Anstey, The Philosophy of R.Boyle (London: Routledge, 2000), s. 180