56. Etter J.Richards syn gikk Boyle for langt i retning av den strenge voluntarismen til Ockham. Det er også noe uklarhet om hvor streng Boyle var i forhold til naturlovene.