45. Det er former i Guds sinn, maler. Selv om Gud er den ultimate årsak, så er disse eksemplarene også på en måte årsaker. Videre er det 'former' i organismer som bestemmer hva disse organismene er. Og disse 'formene' blir også referert til som formale årsaker for individuelle organismer. Begrepet formale årsaker er komplekst og benyttes i et knippe av tjenester.