38. Faktisk syntes den tidlige kirkefaren J. Martyr (ca. 100-165) likheten så slående at han trodde at Platon hadde fått sine idéer fra Moses. Uheldigvis fulgte J. Martyr Platon i å hevde at Gud skapte universet ut fra kaotisk materie.