36. R. Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science (Vancouver: Regent College Publishing, 200) s.5. Hooykaas er en ganske ekstrem kritiker av Aristoteles og synes å forsvare en form for tilfeldigheter som den riktige tolkning av skapelsesdoktrinen, som han mener danner den begrepsmessige basis for moderne vitenskap.