34. F.eks. for thomist Ed. Feser er det hva som skiller Thomas og Aristoteles sine syn fra alle 'moderne' syn, som Feser refererer til som 'mekanistiske'.