33. Se diskusjon i J.P.Dourley, P.TIllich og Bonaventure (Leiden : E.J.Brill, 1975), ss.136-137