30. Når vi ser tilbake kan vi se Thomas sitt geni i det han forsølker å forsone og framstille den lange noe-platoniske tradisjonen med Aristoteles, mens han strevde med å holde troen på linje med Skriftens vitnemål. Thomas falt ikke i noen av de motstridende leire. Han brukte Aristoteles som basis for å utvikle sin egen syntese av filosofien. På en meget original måte brukte han elementer fra Aristoteles sin lære, for å illustrere kristen teologi.