28. Faktisk har dominansen av Aristoteles i Vestlig katolisisme ført til at andre filosofier som neo-platonismen har fått korte etterskrifter. Det har utvidet kløften mellom vestlig og østlig kristendom. Den østlige ortodoksien er mye mer influert av neo-platonismen til de tidlige kirkefedrene.