27. Faktisk er Aristoteles bidrag til Vestlig tanke vanskelig å oppsummere. Hvor ville vi være uten Aristotelisk logikk? Uten fornufts-begrepet? Uten hans subtile analyse av dyd og hans klassifikasjon av politiske systemer? Uten hans bidrag til forestillingen om naturlige lover? Sinnet steiler idet det forsøker å forestille vestlig historie uten ham.