26. I paragraf 49 av Fides et Ratio, tilgjengelig online på: http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html