Evolusjonisters håndtering av ID-kritikk

(Fem hersketeknikker -sakset og tilpasset)

Bilde 1. Eks. på hersketeknikker

1) Utestengning av informasjon: henviser særlig til media og utdanningsinstitusjoner, der evolusjonister har "rottet seg sammen" og utestenger ID-tilhengere. Statsstøtte synes betinget av at 'den rette lære forfektes'.

2) Usynliggjøring: ID har i norsk sammenheng konsekvent blitt usynliggjort. Man anerkjente dem ikke, eller løftet dem ikke frem slik at de ble sett. En fortsetter ufortrødent å framføre påstander som er tilbakevist, 1, 2, 3, ...., n, ganger.

3) Latterliggjøring: handler om at IDs forslag, ideer og prosjekter err blitt latterliggjort: gog's argumentasjon, kvasi-vitenskap, fordekt kreasjonisme, viske ut skillet mellom vitenskap og tro etc.

4) Skam og skyld: ID har fått skylden i saker hvor de er ofre. Eks. Kjell Tveter framstilles som inntrenger da han vil formidle stoff til konfirmantlærere. Kristne svelger metodologisk naturalisme i vitenskapen, og gir ID skylden for å være dårlig/kvasi-vitenskap.

5) Aldri godt nok uansett hva man gjør: sier noe om hva slags press og forventninger evolusjonister har til ID-tilghengere. "Damned if you do, damned if you don't" går for eks. ut på at en ID-tilhenger får reaksjoner om vedkommende jobber mye, med anklager om at vedkommende forsømmer andre viktigere ting.

 

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund