Universets fininnstilling
Universet er virkelig finjustert, og vår eksistens er beviset
Oversatt fra Angelo Grasso's FB-side; Omhandlet her.


Et univers med for mye materie og energi for ekspansjonshastigheten ville ha falt sammen igjen innen kort tid; et univers med for lite ville ha utvidet seg til glemsel før det til og med hadde vært mulig å danne atomer.
Universets opprinnelige ekspansjonshastighet og summen av alle de forskjellige formene for materie og energi i universet trenger ikke bare å balansere, men de må balansere til mer enn 20 signifikante sifre. Oddsen for at dette skjer naturlig, hvis vi vurderer alle tilfeldige muligheter vi kunne ha forestilt oss, er astronomisk små. Hvis ting var litt forskjellige fra hvordan de faktisk er, ville vi ikke eksistert.


Det faktum at universet har en perfekt balanse i en ekstraordinær presisjon mellom ekspansjonshastigheten og energitettheten i dag, er bevis på at det er finjustert.
Et alternativ - det verste alternativet, hvis du spør meg - er å hevde at det er et nesten uendelig antall mulige resultater, og et nesten uendelig antall mulige universer som inneholder disse resultatene. Bare i de universene der vår eksistens er mulig kan vi eksistere, og det er derfor ikke overraskende at vi eksisterer i et univers som har de egenskapene vi observerer. Hvis du leser det og reaksjonen din var, "hva slags sirkulært resonnement er det," -Gratulerer. Du er en som ikke vil bli sugd inn av argumenter basert på det antropiske prinsippet {i multivers-sammenheng -oversetters tilføyelse}.

Logisk argumentrekke:


1. Enten er vi produktet av en tilfeldig ekstremt usannsynlig ulykke, eller produktet av en intelligent agent med fremsyn, som på forhånd visste hvordan man kunne finjustere naturlovene, fysikkens konstanter og de første forholdene i universet.

2. Finjustering er ekstremt usannsynlig på grunn av valget blant et uendelig utvalg av alternativer.

3. Derfor skyldes det mest sannsynlig en ufattelig strålende og uendelig intelligent, kraftig skaper som satte opp universet på den mest presise, nøyaktige måten for å tillate liv på jorden.

 

Oversettelse og bilde ved Asbjørn E. Lund