Problemet med opprinnelsen til omsetting (biologi) er tredelt (A-B-C):
Oversatt fra Otangelo Grasso's FB-konto

A. Opprinnelsen til informasjon lagret i genomet.
1. Semiotisk funksjonell informasjon er ikke en håndgripelig enhet, og som sådan er den utenfor rekkevidden til, og kan ikke skapes av, noen ikke-styrt fysisk prosess.

2. Dette er ikke et argument om sannsynlighet. Konseptuell semiotisk informasjon er rett og slett utenfor innflytelsessfæren til enhver ikke-styrt fysisk prosess. å antyde at en fysisk prosess kan skape semiotisk kode, er som å antyde at en regnbue kan skrive poesi ... det kommer aldri til å skje! Fysikk og kjemi alene har ikke verktøyene til å lage et begrep. Den eneste årsak, i stand til å skape konseptuell semiotisk informasjon er et bevisst intelligent sinn.
3. Siden livet avhenger av store mengder semiotisk informasjon, er livet ikke tilfeldig, og gir kraftig positivt bevis på at vi er designet. En forsker som arbeider i forkant av vår forståelse av programmerings-informasjon i biologi, beskrev det han så som en "fremmed teknologi skrevet av en ingeniør en million ganger smartere enn oss".

 

Bilde: Ribosomet -produserer proteiner

B. Opprinnelsen til adapteren, nøkkelen eller prosessen av noe slag som skal eksistere før omsetting = ribosomet

1. Ribosomer har som formål å oversette genetisk informasjon til proteiner. I følge Craig Venter er ribosomet 'en utrolig vakker kompleks enhet' som krever minimum 53 proteiner. Det er ingenting annet enn en redaksjonell perfeksjonist ... ribosomet utøver langt strengere kvalitetskontroll enn enn noen gang antatt over sine dyrebare proteinprodukter ... De er molekylære fabrikker med komplekse maskinlignende operasjoner. De fornemmer, overfører og behandler kontinuerlig nøye, utveksler og integrerer informasjon under de forskjellige trinnene i oversettelsen, i seg selv i molekylær skala, og tar utrolig nok til og med avgjørelser. De kommuniserer på en koordinert måte, og informasjon integreres og behandles for å muliggjøre en optimalisert ribosomaktivitet. Påfallende nok går mange av de ribosomfunksjonelle egenskapene langt utover ferdighetene til en enkel mekanisk maskin. De kan stoppe oversettelsesprosessen på farten, og koordinere ekstremt komplekse bevegelser. Hele systemet inneholder 11 geniale feilkontroll- og reparasjonsmekanismer, for å garantere trofast og nøyaktig oversettelse, noe som er livsviktig.

2. For montering av denne proteinfremstillingsfabrikken, som består av flere deler, kreves følgende: genetisk informasjon for å produsere ribosom-monteringsproteiner, chaperoner, alle ribosom-underenheter og monterings-kofaktorer. Et komplett sett med tRNA, et komplett sett med aminoacyl-tRNA-syntetaser, signalgjenkjenningspartikkelen, forlengelsesfaktorer, mRNA, etc. De enkelte delene må være tilgjengelige, nøyaktig passe sammen, og montering må koordineres. Et ribosom kan ikke utføre sin funksjon med mindre alle delene er fullstendig satt opp og sammensatt.

3. å lage en oversettelsesmaskin gir bare mening hvis det er kildekode og informasjon som skal oversettes. Eugene Koonin: å bryte utviklingen av oversettelsessystemet ned i trinnvise trinn, hver forbundet med en biologisk plausibel selektiv fordel, er ekstremt vanskelig, selv innenfor et spekulativt plan enn si eksperimentelt. Apropos ribosomer, de er så godt strukturerte at når de brytes ned i komponentdelene av kjemiske katalysatorer (i lange molekylære fragmenter og mer enn femti forskjellige proteiner), omformer de seg til et fungerende ribosom så snart de splittende kjemiske kreftene er fjernet, uavhengig av enzymer eller monteringsmaskiner - og fortsetter å arbeide. Design noen maskiner som oppfører seg slik, og jeg vil personlig bygge et tempel etter ditt navn! Naturlig utvalg ville ikke velge komponenter i et komplekst system som bare ville være nyttig når det mye større systemet ble fullført. Opprinnelsen til ribosomet er bedre forklart gjennom en strålende intelligent og kraftig designer, enn gjennom tankeløse naturlige prosesser ved en tilfeldighet, og/ller evolusjon. siden vi hele tiden observerer bevisstheter som produserer maskiner og fabrikker.

 

C. Opprinnelsen til den genetiske koden

1. En kodeet symbol, bokstaver, ord osv. Er tilordnet noe annet. Overføring av informasjon, for eksempel, kan gjøres gjennom oversettelse av symbolene i de alfabetiske bokstavene, til symboler på kanji, logografiske tegn som brukes i Japan. I celler er den genetiske koden tildelingen (en kryptering) av 64 triplettkodoner til 20 aminosyrer.

2. å tilordne betydning av tegn gjennom et kodesystem, der symboler på ett språk tildeles symboler på et annet språk, som betyr det samme, krever en felles forståelse av mening. Tildelingen av triplettkodoner (triplett-nukleotider) til aminosyrer må være forhåndsbestemt av et sinn.

3. Derfor forklares opprinnelsen til den genetiske koden best, av en intelligent designer.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund