Evolusjon og/eller kristen tro?

Intelligent Design (ID) -som hevder at noen fenomener i naturen best kan forklares ved design,
overlater ikke -slik som Neo-Darwinistisk Teori (NDT) skapelse av biosfæren til naturlige årsaker.

ID blir angrepet av forfatterne i denne boka , som ønsker å integrere ET med kristen tro.

/Intelligent Design/Evolusjons-innvendinger

5 indikasjoner paa intelligent opphav
5 indikasjoner til paa intelligent opphav-Del 2
Ikke-reduserbar kompleksitet
Kap_1-Tro og Vitenskap
Kap_2 Spor i gener etter evolusjon
Kap_3-Slutten Svar ID-innvendinger
Kap_4-A Vanlige argumenter om ID
Kap_4-Innvending I om ID
Kap_4-Innvending II om ID
Kap_4-Innvending III om ID
Kap_4-Innvending IV om ID
Kap_4-Innvending V om ID
Kap_6 Er evolusjonens lidelse forenlig med en god skapergud
Om naturlige aarsaker
Svar Davidsen-Snakk om tro