Eneggede-tvilling studier viser at homofili ikke er genetisk bestemt


24 juni 2013 av Redaktør ved Mark Ellis
Oversatt fra: http://www.orthodoxytoday.org/blog/2013/06/identical-twin-studies-prove-homosexuality-is-not-genetic/


Åtte store studier av eneggede tvillinger i Australia, USA og Skandinavia i løpet av de siste to tiårene, kommer alle til samme konklusjon: homofile ble ikke født på den måten.


"I det meste er genetikk en mindre viktig faktor," sier Dr. Neil Whitehead, PhD. Whitehead jobbet for regjeringen i New Zealand som forsker i 24 år, og jobbet så fire år for FN og Det internasjonale atomenergibyrået. I de siste årene fungerer han som konsulent for japanske universiteter om virkningene av stråling. Hans PhD er i biokjemi og statistikk.


Eneggede tvillinger har samme gener eller DNA. De er oppfostret i like forhold forut for fødselen. Hvis homofili skyldes genetikk eller forhold før fødselen, og en enegget tvilling er homofil, skulle den andre eneggede tvillingen også være homofil.
"Fordi de har identisk DNA, så burde det være 100%," bemerker Dr. Whitehead. Men studier viser noe annet. "Hvis en enegget tvilling har tiltrekning mot likekjønnede, så er sjansene for at den andre eneggede tvillingen har det, bare ca 11% for menn og 14% for kvinner."
Fordi eneggede tvillinger alltid er genetisk identiske, så kan ikke homofili være genetisk diktert. "Ingen er født homofil," bemerker han. "De dominerende ting som skaper homofili i en enegget tvilling, og ikke i den andre, må være etter-fødselen faktorer." {miljøbestemte faktorer-oversetters tilføyelse}


Dr. Whitehead mener homofil tiltrekning er forårsaket av “ikke-delte faktorer." Ting skjer med én tvilling, men ikke med den andre, eller et personlig svar på en hendelse fra én av tvillingene, men ikke den andre.
For eksempel kan én tvilling ha eksponering mot pornografi eller seksuelt misbruk, men ikke den andre. Én tvilling kan tolke og respondere annerledes i forhold til deres familie eller klasseromsmiljø, enn den andre. "Disse individuelle og ømfindtlige (idiosynkratiske) reaksjoner på tilfeldige hendelser og på vanlige miljøfaktorer dominerer," sier han.
Den første veldig store, pålitelig studie av identiske tvillinger ble gjennomført i Australia i 1991, etterfulgt av en stor amerikansk studie fra 1997. Så gjennomførte Australia og USA flere tvillingstudier i 2000, etterfulgt av flere studier i Skandinavia, ifølge Dr. Whitehead .
"Tvilling registre er grunnlaget for moderne tvillingstudier. De er nå meget store, og finnes i mange land. En gigantisk europeisk tvillingregister med et anslag på 600.000 medlemmer er organisert, men en av de største i bruk er i Australia, med mer enn 25.000 tvillinger i registrene."


En betydelig tvilling-studie blant ungdom, viser en enda svakere genetisk korrelasjon. I 2002 studerte Bearman og Brueckner titusenvis av unge studenter i USA. Samsvar for tiltrekning til samme kjønn mellom eneggede tvillinger, var da bare 7,7% for menn og 5,3% for kvinner; -lavere enn de 11% og 14% i den australske undersøkelsen av Bailey et al, gjennomført i 2000.
I studier av eneggede tvillinger, har Dr. Whitehead blitt slått av hvor flytende og foranderlig seksuell identitet kan være.
"Nøytrale akademiske undersøkelser viser det er stor endring. Omtrent halvparten av den homofile / bifile befolkningen (i et ikke-terapeutisk miljø), beveger seg mot hetero over livsløpet. Omtrent 3% av den nåværende heterofile befolkningen, mente seg en gang bestemt å være homofil eller bifil."


"Seksuell orientering er ikke skrevet i betong," bemerker han.


Enda mer bemerkelsesverdig, skjer de fleste av endringene uten rådgivning eller terapi. "Disse endringene er ikke terapeutisk indusert, men skjer 'naturlig' i livet, noen svært raskt," observerer Dr. Whitehead . "De fleste endringer i seksuell orientering er i retning av eksklusiv heteroseksualitet."


Antall mennesker som har endret seg i retning av eksklusiv heteroseksualitet, er større enn dagens antall bifile og homofile kombinert. Med andre ord, er ex-homofile flere enn nåværende homofile.


Denne flyttbharheten er enda mer uttalt blant ungdom, som Bearman og Brueckner's studie demonstrerer. "De fant at hvis en person hadde en romantisk tiltrekning til samme kjønn, i aldersgruppen 16 til 17 år, så hadde nesten alle endret seg ett år senere."
"Forfatterne var pro-homofile og de kommenterte at den eneste stabiliteten var blant de heterofile, som beholdt samme tiltrekning i år etter år. Ungdom er en spesiell gruppe, som ofte endrer sine tiltrekning fra år til år. "


Likevel, vedvarer mange misoppfatninger i populærkulturen. Nemlig at homoseksualitet genetisk er så hardt nedfelt i ens identitet, at den ikke kan endres. "Akademikere som arbeider i feltet, er ikke fornøyd med skildringer om emnet i media ," bemerker Dr. Whitehead . "Men de foretrekker å holde fast seg til sin akademisk forskning, og ikke bli involvert på aktivist-siden."


Om du er interessert i forhold som har med epi-genetikk å gjøre: se her.

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund