En plasmide er et cellulært element, som inneholder DNA, og oftest funnet i bakterier, som replikerer uavhengig av kromosomene. Mange plasmider har fra 50.000 til 200.000 basepar av DNA.