Tilbakevendende laryngeale nerve


Oversatt fra slutten av artikkelen her.
Av Jonathan Sarfati ; 5.8.2010


Ganske mange ateopater har nylig brukt pattedyrenes ‘tilbakevendende laryngeal nerve’ som et argument mot design. Så ikke overraskende har mange lesere bedt om svar. Men siden selveste Atheopatiens apostel, Richard Dawkins, er en av de ivrigste talsmenn for disse argumentene, vår nye bok The Greatest Hoax on Earth? Refuting Dawkins on evolution  har allerede et svar, som vi trykker på ny for denne artikkelen.


Richard Owen og motstandere av Darwin
Dawkins beskriver hvordan RLN-omveien kan være 15 fot lang i en stor sjiraff. Han forteller at han ble vitne til disseksjonen av en slik nerve i en ung sjiraff som hadde dødd i en dyrehage. Han uttrykte beundring for dyktigheten til teamet av anatomister som utførte disseksjonen, noe som økte hans respekt for den kreasjonistiske motstanderen av Darwin, Richard Owen, som hadde oppnådd denne bragden i 1837. Likevel, sier Dawkins, mislyktes Owen i å avvise ideen om en designer.


Dette burde fortelle oss noe. Det er bemerkelsesverdig at mye av motstanden mot Darwin kom fra forskere (2) som Owen, samt professor Johann H. Blasius, direktør for Ducal (3) Natural History Museum of Braunschweig (Brunswick), Tyskland, som uttalte i en anmeldelse av Darwins Origin: (4)
"Jeg har også sjelden lest en vitenskapelig bok som trekker så vidtrekkende konklusjoner med så få fakta som støtter dem. ... Darwin ønsker å vise at Arten kommer fra andre arter. Jeg ser på dette som noe av en høyhåndshypotese, fordi han argumenterer ved å bruke ikke-beviste muligheter, uten en gang å nevne et eneste eksempel på opprinnelsen til en bestemt art." (5)


Designfunksjoner for den tilbakevendende nerven i strupehodet


Av gode grunner trakk ikke Owen evolusjonære konklusjoner, er det flere. Den velkjente læreboka Grey's Anatomy sier: "Ettersom den tilbakevendende nerven bøyer seg rundt .. aorta, avgir den flere hjertetråder til den dype delen av hjertepleksen. Når den stiger opp i nakken, avgir den grener, flere på venstre side enn på høyre side, til slimhinnen og muskellaget i spiserøret; grener til slimhinnen og muskelfibrene i luftrøret; og noe svelgfilament til den mindre Constrictor pharyngis. ” (6)
Det vil si at Dawkins betrakter kun dens hovedmål, strupehodet. I virkeligheten har nerven også en rolle i å forsyne deler av hjertet, lunge-muskulaturen, slimhinnene og spiserøret, noe som kan forklare dens rute.
Selv om vi ser bort fra denne funksjonen, er det funksjoner som er resultat av embryonal utvikling - ikke på grunn av evolusjon, men fordi embryoet utvikler seg fra en enkelt celle i en viss rekkefølge. For eksempel trenger embryoet et fungerende enkelt hjerte tidlig; dette senker seg senere til sin plassering i brystet og drar nervebunten med seg.


Ville en sirkulær rute nødvendigvis være dårlig design? Det kan være grunner til dette (og i tilfelle av RLN har vi en god ide om det, i henhold til Gray). Biolog og geolog John Woodmorapes anmeldelse av Jerry Coynes bok Why Evolution is True (som Dawkins anbefaler for sin seksjon om RLN (merknad, s. 356) peker på:
«Menneske-designede maskiner og konstruksjoner er fulle av ting som ledninger i kretsløp og rørleggerarbeid, men det betyr neppe at de ikke er produktene fra intelligent design.
La oss nå vurdere situasjoner der en rundbue faktisk er skadelig for den som bærer den. Bilen med motoren foran krever et langt, kronglete eksosanlegg som ligger under bilen. Dette gjør den tydeligvis mer sårbar for skader på grunn av hindringer enn det korte eksosanlegget til motoren-bak-biler (jeg snakker av personlig erfaring). Skulle vi følge Coyne-logikken er de ikke produktene fra intelligent design? Nei. Vi er klar over at det er en teknisk avveining mellom fordelene med bilen med front-plassert motor og ulempen med det fortere skadede lange, sirkulære eksosanlegget. ” (7)


Relaterte Artikler

Videre lesning

Referanser

 1. Grigg, R., Ernst Haeckel: Evangelist for evolution and apostle of deceitCreation 18(2):33-36, 1996; creation.com/haeckel. 

 2. Foard, J., Holy war? Who really opposed Darwin? Popular belief has it back to front , Creation 21(4):26-27, 1999; creation.com/holy-war.

 3. German herzoglich, presumably established under the auspices of the local duke (Herzog).
 4. Wieland, C., Blast from the past, creation.com/blasius, 16 June 2006.
 5. Director Blasius interview: “Evolution is only a Hypothesis”, 1859, cited in Braunschweiger Zeitung, 29 March 2004.
 6. Available online at www.theodora.com/anatomy/the_vagus_nerve.html/.
 7. Woodmorappe, J., Why evolution need not be true, J. Creation 24(1):24-29, 2010.

   

  Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund