Livets opprinnelse og evolusjon

(fra kap. 10 i boka: By Design av Dr. Johathan Sarfati)


Mange evolusjonister hevder nå at livets opprinnelse fra ikke-levende kjemikalier ikke har noe å gjøre med evolusjon, og at 'abiogenese' er den korrekte termen for det ovennenvte. Imidlertid definerte evolusjonisten, prof. Gerald Kerkut den 'Generelle Evolusjonsteorien' som teorien at alle levende livsformer i verden har oppstått fra en enkelt kilde, som selv kom fra en uorganisk form (1). Og en gammel lojal tilhenger av 'opprinnelse-av-liv' teorier, Cyril Ponnamperuma (1923-1994) var medforfatter til en artikkel 'Chemical Evolution and the Origin of Life', med tilknytning til laboratoriet 'the Laboratory of Chemical Evolution', University of Maryland (3). Mange lærebøker i biologi omfatter diskusjoner om livets opprinnelse som del av sine evolusjonær-avsnitt. Et antall av Richard Dawkins bøker forsvarer ateistisk evolusjon, inkludert 'opprinnelse til-liv' scenarier (disse er ofte i motstrid med hverandre, men han synes ikke å innse det, kanskje fordi han ikke er kjemiker.)

Bilde 1. Livets opprinnelse -god fortjeneste i spekulasjon


Kan naturlig seleksjon hjelpe?


Mange av design-eksemplene i denne boka kan bli (bort)forklart ved naturlig seleksjon (selv om forfatteren forsøker å vise at det er ufullstendig.) Imidlertid vil ikke det virke for livets opprinnelse. Theodosius Dobzhansky (1900-1975) var en av det 20. århundres ledende evolusjonister, og iherdig materialist (4). Da han kommenterte teorier som angikk opprinnelsen til livet, benektet han sterkt teorier som anropte naturlig seleksjon som forklaring, forid dette krevde pre-eksisterende liv: " I det jeg leser noe annen litteratur om livets opprinnelse, er jeg redd at ikke alle forfattere har benyttet termen [naturlig seleksjon] varsomt. naturlig seleksjon er differensiell reproduksjon, organisme bevaring. For å ha naturlig seleksjon, må du ha selv-reproduserende eller selv-replikerende og minst to ulike selv-replikerende enheter .. Jeg vil gjerne be dere om, ganske enkelt, vær så snill, vennligst innse at dere kan ikke benytte ordene 'naturlig seleksjon' løselig. Perbiotisk naturlig seleksjon er en motsigelse av termer"(5).

Så opprinnelsen til liv, er et stort problem for materialister: om evolusjonær naturlig seleksjon ikke kunne ha startet opp, så ligger den død i vannet. Det er ikke noe poeng i å snakke om seleksjon mellom to løpere, om begge ligger døde på startstreken! Den berømte filosofen Antony Flew (1923-2010), tidligere kjent som en ledende fortaler for ateisme, forlot denne troen ved å betrakte designet til ei celle. Han forklarer: "Det synes for meg som Richard Dawkins konstant overså faktumet at Darwin selv, i 'Artenes opprinnelse' kap.14, pekte på at hele argumentet hans begynte med en organisme som allerede innehadde reproduktive evner. .. 'Darwin var selv klar over at han ikke hadde prdusert et slikt vesen. Det synes nå for meg at funn etter mer enn 50 år med DNA-forsknig har gitt materiell for en ny og enormt kraftig argument for design." (6)

Bilde 2. Søk etter intelligent liv pågår


Kjemisk evolusjon: bevis eller blind tro?
Den ikke-kreasjonistiske informasjonsteoretikeren Hubert Yockey (1916-2016), kom med en meget talende kommentar i 1997: "Forskning på livets opprinnelse synes å være unik i at konklusjonen allerede autoritativt er akseptert.. Det som gjenstår er, å finne scenariene som beskriver de detaljerte mekanismene og prosessene for hvordan det skjedde." (7) Dette er viktig å bevare i bevisstheten, når en leser populære evolusjonsberetninger, eller i tilsvar til de som hevder at tilhengere av design er forutinntatte. Dr. Yockey fortsetter sin artikkel med: " En må konkludere med at .. et scenario som beskriver opprinnelsen til livet på jord ved tilfeldighet og naturlige årsaker, som kan aksepteres på basis av fakta og ikke tro, ikke enda er skrevet." (7)

Stiftelsen "The Origin of Life, Inc" tilbyr (da boka ble skrevet -2008) 1 million dollar i belønning til den som fremskaffer et kjemisk plausibel naturalistisk løsning for opprinnelsen til genetisk kode og liv. Web-siden erklærer: "Origin-of-Life Price" (c) heretter kalt 'Prisen') vil bli tildelt for å foreslå en høyst plausibel mekanisme for spontan dannelse av genetiske instruksjoner i naturen, tilstrekkelige til å gi opphav til liv. For å vinne må forklaringen være konsistent med empiriske biokjemisk, kinetisk og termodynamiske konsepter, og bli publisert i et godt respektert, fag-fellevurdert vitenskapelig journal(er)" (8) Så langt har det ikke vært noen vinnere (creation.com/lifeprize ) (2007)


Liv fra rommet?
For å understreke desperasjonen til kjemisk evolusjonære teorier, har noen forskere nylig noen forskere seriøst foreslått at aliens står bak livet på jorda. E.G, en av oppdagerne til DNA-heliksen, Francis Crick (1916-2004), sa: "Det som er så frustrerende for våre nåværende hensikter, er at det synes nesten umulig å gi en tallmessig verdi til sannsynligheten til det som synes som en heller usannsynlig sekvens av begivenheter.. En ærlig mann, som besitter all kunnskap vi nå besitter, kan bare erklære at på ett vis, fremstår livets opprinnelse å være nesten et mirakel, så mange er betingelsene som måtte tilfredsstilles for å få det i gang.. "
"Hver gang jeg skriver en artikkel om livets opprinnelse bestemmer jeg meg for at jeg ikke vil skrive en til, fordi det er for mye spekulasjon som pågår etter for få fakta." (10) Men fordi han var en stødig anti-teist, tok han sammen med kjemisk evolusjonist Leslie Orgel (1927-2007) tilflukt til panspermihypotesen (en hypotese som antar at det organiske liv i form av små livsfrø flyttes over i verdensrommet fra himmellegeme til himmellegeme) (11) Denne foreslår at intelligente aliens står bak livet på jorda (12). Senere tenkte Crick at en 'RNA verden' kunne løse problemene, selv om det har enorme egne problemer. Men mer nylig har forskere innsett at det ennå er hovedproblemer med kjemisk evolusjon på jorda, og er drevet til å akseptere panspermihypotesen som en mulighet.

Bilde 3. Siste utvei..


Liv oppsto for raskt på jorda, så det må ha vært 'sådd'?
Martin Line en mikrobiolog fra Tasmania, innrømmer i en oversikt (13) at "det gjenstår tallrike 'høne-egg' problem." Men hovedproblemet er 'timingen'. Det innebærer at det altfor kort tidsintervall, selv ifølge evolusjonære 'datoer', mellom at jorda blir beboelig og at den blir 'befolket'. Jorda var visstnok klar for liv omkring 3,8 milliarder år siden, men alle basis-typer av bio-energi prosesser eksisterte trolig for 3,5 milliarder år siden og den biokjemiske syklus av karbon, nitrogen og sulfid ble etablert som vi kjenner det i dag.." (14)
"Herav gåten: en opprinnelse av liv på jorda synes høyst usannsynlig, en opprinnelse annensteds er høyst spekulativ. Mens denne gåten er blitt identifisert i ulike former i flere tiår, så har størrelsen av problemet økt dramatisk i de siste 5 år (omkring årtusenskiftet), i det nye beskrankninger er plassert på timingen for de viktigste forskjellene i livets domener"..


"Om jorda var en livets vugge, synes tidsrommet mellom dens opprinnelse og eksistensen til LCC (Last Common Ancestor) ubegripelig kort, spesielt i biokjemiske termer, så ville det være fornuftig å tillate kanskje 4 milliarder år for evolusjon fra den tidligste cellen." (13)
Så konkluderer Line: "Aksept av en så lang evolusjons-periode , må imidlertid lede til konklusjonen om en utenom-jordisk opprinnelse for livet på jorda.. Begrepet interstellar panspermihypotese, har blitt en filosofisk luksus; det kan snart bli en nødvendighet om beskrankningene i evolusjonsteorien fortsetter å konspirere mot livets opprinnelse i vårt solsystem." (13)

Bilde 4. 'Hardført' ekstra-terrestialt liv implisitt i Big Bang?


Problemer med panspermihypotesen
1. Den bare skyver problemet ett steg bakover. I.e. i stedet for å velge mellom skapelse eller evolusjon for liv her på jorda, må vi beslutte hvorvidt hypotetisk alien-liv ble skapt eller utviklet.
2. Mange evolusjonister hevder skapelse er uvitenskapelig fordi det postulerer en Skaper, som ikke kan testes på laben. Men nøyaktig samme innvending foreligger mot aliens (panspermihypotesen).

Selv-replikerende molekyler? (113)

Karl Popper innså at opprinnelsen til genetisk kode var en ond sirkel: proteiner trengs for å lese DNA, men disse proteinene er selv kodet i DNA. Proteinene er maskineriet, og DNA er det reproduktive materialet, likevel trengs begge for at cellen skal fungere i det hele. For å prøve å gripe begge problem fatt samtidig, har noen evolusjonister spekulert i om en og samme molekyltype kunne ha både katalyserende og reproduktive roller. Vi skal se på noen av disse forslagene.

RNA-verden

I 1967 foreslo Carl Woese at RNA ikke bare var produktiv, men også kunne fungere som katalysator. (114) I 1980-årene demonstrerte Thomas Cech og Sidney Altman uavhengig av hverandre at noen sekvenser av RNA hadde katalyse-egenskaper. For denne oppdagelsen ved RNA-egenskaper, mottok de Nobel-prisen i kjemi i 1989. (115) Oppdagelsen av et slikt RNA-molekyl som var i stand til å fungere som et enzym, har ledet mange evolusjonister til å postulere en 'RNA-verden'. De foreslår at det første livet besto hovedsakelige av RNA, som ikke bare kunne reprodusere seg, men også besatt mange av de funksjoner som nå ivaretas av enzymer. Men denne modellen har enorme problemer:

Bilde 4. RNA-'redningen'?

1. Som vist i de neste avsnitt, er RNA faktisk et meget komplekst molekyl, og det er en fantasiflukt å hevde at det kunne ha oppstått i en 'ursuppe' (lenke)
2. Selv om slike polymer kunne dannes, så ville de ha vært nødt til å replikere seg selv.
3. Slike selv-replikerende RNA-molekyler ville måtte ha alle funksjoner som trengtes for å bistå (vedlikeholde) en organisme.
4. Hvordan kunne en RNA-organisme mulig ha gitt opphav til en morderne organisme med protein-katalysatorer, kodet i reproduserende DNA? Dette krever et helt nytt lag av dekodende maskineri.

Disse postulatene er alle i strid med eksperimentelle bevis (116). S

Det er ikke til å undres over at en av de ledende forskerne i 'RNA verden modeller', Gerald Joyce, skrev: "Den mest fornuftige formodningen er at liv ikke startet med RNA.. Overgangen til en RNA verden, lik opprinnelsen til liv generelt, er beheftet med usikkerhet og plaget med mangel på eksperimentelle data" (117)

En annen kjemisk evolusjonist, Robert Shapiro, erklærte etter at en av byggestenene i RNA ble en usannsynlig komponent i ursuppen: "Bevisene som nåværende er tilgjengelige, støtter ikke RNA-ideen, eller en alternativ replikator som benytter nåværende sett av RNA-baser, var til stede ved livets oppstart." (94)

 

 

Referanser:

1. Kerkut, G.A, Implications of Evolution, Oxford UK, s.157, 1960. Han fortsatte: "bevisene som støtter dette tillater oss ikke å betrakte dette som noe mer enn en arbeidshypotese.

2. Dickerson, R.E, Chemical Evolution and the Origin of Life, Scientific American, 239(3): 62-102; Sep. 1978

3. http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00928947 (besøkt 18.nov 2016)

4. http://post-darwinist.blogspot.no/2006/09/darwinist-theodosius-dobzhansky-was.html (besøkt 18.nov 2016)

5. Dobzhansky, T.G, Discussion of Synthesis of Nucleosides and Polynucleotides with Metamorphic Esters, By G. Scramm in Fox, S.W.

6. My pilgrimage from Atheism to Theism: an exclusive interview with former British atheist Professor Antony Flew by Gary Habermas, Philosophia Christi, Vinteren 2005

7. Yockey H.P. A calculation of the probability of spontaneous biogenesis by information theory. J. Theoretical Biol. 67: 377-398, 1977 (sitat fra s.379 og 396)

8. http://www.us.net/life/ (besøkt 18.nov 2016)

9. Crick C, Who wants to be a millionaire? http://creation.com/who-wants-to-be-a-millionaire

10. Crick, Life Itself, Its Origin and Nature, ss. 88, 153, Simon and Schuster; 1981

11. Crick F. og Orgel L.E, Directed Panspermia, Icarus 19:341-346, 1973

12. http://creation.com/ufo-phenomenon-growing (besøkt 18.nov 2016)

13. http://www.microbiologyresearch.org/docserver/fulltext/micro/148/1/1480021a.pdf?expires=1479493991&id=id&accname=guest&checksum=6EC05A108567636DD645D26E4CE1D76E (besøkt 18.nov 2016)

14. Fenchel, T. og Finlay, B.J., Anaerobic environments,in: Ecology and Evolution in Anoxic: Worlds. ss.1-31. Red. May R.M og Harvey P.H, Oxford University Press 1995, sitert i Line, ref.13

94. Shaphiro, R, Prebiotic cytosine synthesis: A critical analysis and implications for the origin of life, Proc. Nat. Acad Sci USA 96(8):4396-4401, 1999

113. http://creation.com/self-replicating-enzymes (besøkt 18.nov 2016)

114. Woese, C, The Genetic Code, Harper and Row, NY, 1967

115. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1989/press.html (besøkt 18.nov 2016)

116. Mills G.C. og Kenyon D.H, The RNA World: A Critique of Origins and Design. 17(1):9-16, 1996

117. Joyce G.F, RNA evolution and the origin of life, Nature 338: 217-224, 1989

 

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund