Om opprinnelsen til hjernen

(Oversatt fra: http://www.evolutionnews.org/2016/10/on_the_origin_o_9103238.html )

Hjerner dukker først opp i den kambriske eksplosjonen. Pass deg, din egen hjerne kan eksplodere når du hører hvordan Darwin-forsvarere forklarer deres opprinnelse.
Tenk for et øyeblikk hvor kompleks selv en enkel hjerne er. En enkelt nevron er svært kompleks, kledd med presisjons natriumkanaler som "fyrer" i sekvens ned en akson eller dendritt. På spissen, frakter vesikler komplekse kjemiske signalstoffer over et gap, eller synapse. Men en enkelt neuron er ubrukelig alene; det er behov for et nettverk av andre nerveceller for å kommunisere informasjon. Denne informasjonen må behandles av noen form av sentralnervesystemet, som må være i stand til å tolke informasjonen og svare ved å kommandere andre spesialiserte vev, som muskler. De tidligste Cambriske dyr besatt hjerner som kunne operere en rekke komplekse systemer: sanseorganer, fordøyelsessystem, ledd lemmer, kjønnsorganer og komplekse atferd. Disse tingene manglet i deres prekambriske forgjengere (Ediacarans).

Bilde 1: Fuxianhuia protensa, etter Grahbudd [Public domain], via Wikimedia Commons.


Current Biology har denne måneden en egen seksjon om opprinnelsen til hjernen. Forfatterne begår de samme feilene vi så bare for noen dager siden (lenke) : (1) de appellerer bare til ikke-styrte naturlige prosesser, (2) de er avhengige av magiske ord, og (3) de ignorerer argumenter og bevis for design av den typen Stephen Meyer presenterer i Darwins Doubt. Hjerner bare 'eksploderer' i tilværelsen - ingen intelligens kreves {-eller tillates-oversetters kommentar}!

Bilde 2. Hjerne-celle


Nevn Det og hevd det


I "The Basal Ganglia Over 500 Million Years," i Current Biology , har Grillner og Robertson dette å si:
Cyclostomer har utviklet seg separat fra pattedyr over mer enn 500 millioner år. Det følger at når detaljerte likheter demonstreres mellom hjerne kretser i lampreys(niøyer) i dag og de av pattedyr, var disse kretsene mest sannsynlig allerede til stede ved daggry av virveldyr evolusjon (figur 1). Dette var på den tiden av den kambriske eksplosjon når fossilt rapporter viser utseendet til et mangfold av nå utdødde arter, men også opprinnelsen til ulike bevarte rekker som leddyr og bløtdyr, samt virveldyr (cyclostomer). På denne tiden hadde mange av de molekylære komponenter av nerveceller blitt konstruert (gjennom evolusjon), inkludert de fleste ionekanaler, sendere, og ionotrope og metabotrope reseptorer.
Denne type språk skjuler fremfor å opplyse. Forfatterne antar bare evolusjon: "cyclostomer [ 'rund-munn" eller kjeveløse fisk] har utviklet seg," hevder de , og krever ubestridt aksept. De henviser til "utseende" og "opprinnelsen" komplekse dyr uten å spørre hvordan det skjedde. Deretter presenterer de en liste med komplekst maskineri involvert i hjernecellene, og informerer oss at i det tidspunktet alle dyrerekkene brått dukket opp, så hadde disse tingene "blitt utformet (gjennom evolusjon)." Det er nok til å gjøre hjernen din ondt.


Leddyr rettesnoren


Strausfeld, Ma og Edgecombe forteller om det største show på jorden, Leddyr-rettesnoren.
Forvent deg det mest sprudlende 'PT Barnum inntrykket' på den siste setning i dette utdraget fra "Fossiler og utviklingen av Leddyr-hjerne" i Current Biology :
Nyere phylogenier av leddyr, basert på fossile og molekylære bevis, og estimater av divergens datoene, foreslår at nevrale grunnmønster som karakteriserer onychophorans, chelicerates og mandibulates mest sannsynligvis har skilt lag mellom endestasjonen av ediacara og tidligste kambrium, varslet den overstrømmende spredning av kroppsformer som står for den kambriske eksplosjon.
De lar oss ikke ta en titt inni kanonen. Alt vi ser er den eksplosive frambryting av sentral-nervesystemet i alle tre grener av leddyr etter eksplosjonen. Men det som skjedde inne i løpet? Historien krever et trossprang.
De eldste kroppen fossiler av euarthropods [sanne leddyr] daterer seg til den andre av fire serier, som deler den kambriske perioden, sammenfallende med den første opptreden av trilobitter rundt 521 millioner år siden. Dette undervurderer nesten helt sikkert alderene av euarthropods basert på to linjer med bevis: sporfossiler og molekylær datering. Rusophychus spor, utgravninger tolket som å ha blitt gjort av ledd-vedheng av euarthropoder, vises først nær bunnen av den kambriske i mange deler av verden, og Fortunian (tidligste kambriske) sedimenter inkludere andre euarthropod spor, for eksempel Diplichnites, Monomorphichnus og Cruziana. De fossilsporene (Figur 1A, B) og predaterer dermed kroppen av euarthropod-fossiler, men gir ingen bevis for ediacara (> 541 millioner år gamle) leddyr. Tvert imot tyder det på at euarthropods første ble diversifisert i tidlig kambrium.

Bilde 3. Øyet hos leddyr


Men fossilene som er vist i figur 1 er ikke mye hjelp. Det krever en livlig fantasi for å se leddyr spor i de krokete linjer på et flatt underlag av stein, de sier er fra sent ediacara. De første virkelige leddyr-fossiler i bunnen av den kambriske "hadde ekso-skjeletter, var svært bevegelige og utnyttet tredimensjonalt rom," bemerket de . Innen Burgess Shale ble avsatt, hadde kambriske leddyr en "hjerne, optiske lapper ..., fremtredende øyne og en trilling av øyne." Siden fossilene ikke viser overgangen, plasserer de noe håp i molekylær dating. Vi har forklart hvorfor molekylær klokke er upålitelig (lenke). Disse forfatterne er enige om at "molekylær datering gir vesentlig forskjellige anslag for datoene for divergens" for ulike grupper, men de velger å tro at divergensen måtte skje tidligere, basert på "de siste studiene" sitert i 2013 og 2014, skrevet før 2015 artikkelen som vi rapporterte viser at den molekylær klokken er brutt.
De øvrige fem figurer i artikkelen viser fullt utviklede, komplekse sentralnervesystem i stand til å operere artikulerte lemmer, øyne, muskler, fordøyelsessystem og komplekse atferd. Mest interessant er tidlig kambrium dyr, Fuxianhuia protensa, som Casey Luskin skrev om. Han siterte Nature, som kalte dets hjerne "en svært moderne hjerne i et gammelt dyr." Det var i 2012. Disse forfatterne beskriver det i 2016, sier, "Fuxianhuia kan ha vært en aktiv bytteeter som krevde betydelig hjernekraft." 'Hjerner eksploderer over alt'.


'Fordi vi sier det'


Hardcastle og Krapp er glad i å si at komplekse ting "har utviklet seg." Vi teller ti tilfeller i deres 'Current Biology' stykke om "The Evolution of Biological Image Stabilization."
"Uansett hvor enkel eller sofistikert øyet design, har mekanismer utviklet seg over dyrerekker for å stabilisere synet."
"Her presenterer vi noen eksempler som illustrerer de generelle prinsippene for hvordan og hvorfor, visuelle dyr stabiliserer synet i forhold til den verden de lever i, og noen av de artsspesifikke tilpasninger av de sensoriske og motoriske systemer som har utviklet seg til støtte et nivå av syn. "
"Som beskrevet av Land i en fersk gjennomgang, har områder med høy romlig oppløsning utviklet seg uavhengig av fylogenetisk alder i ulike dyrerekker, og finnes i akvatiske, terrestriske og likedan luftbårne dyr."
"Dyr og deres sensoriske systemer har utviklet seg under strenge energi begrensninger ...."
"Uavhengig av fylogenetisk opprinnelse, har nesten alle dyr utviklet strategier som bruker sensoriske modaliteter og motoranlegg for å støtte blikket stabilisering."
"Kombinasjonen av feedforward og tilbakemeldingssignaler i kontrollarkitekturer har også utviklet seg i andre blikket stabiliseringssystemer."
"Aspekter ved atferd, herunder artsspesifikke locomotor moduser, bruk av sansesystemer og motorsystemer - som alle er sannsynlig å ha utviklet seg parallelt - derfor må betraktes som årsaker til opprinnelsen til en gitt blikk kontroll strategi."
"Annerledes phyla har utviklet seg ulike motoriske systemer for blikk stabilisering, som likevel vise likheter i design."
"I de fleste tilfeller har de utviklet en ganske sofistikert motorsystem-hals til å gjøre det."
"Tilpasninger til disse interaksjonene inkluderer spesifikasjon av sensoriske modaliteter og motorsystemer, noe som trolig har utviklet seg parallelt for å forenkle integrering av sensoriske signaler og deres transformasjon til motoriske kommandoer for å styre atferd."

Bilde 4. Hva slags utvikling?


Hvorfor, spør du, har de utviklet seg? Fordi bildestabilisatorsystemer er gode design. De hjelper dyrene. Faktisk, deres første setning er enig: "Bruken av visjonen om å koordinere atferd krever et effektivt kontroll design som stabiliserer verden på netthinnen eller leder blikket mot fremtredende trekk i omgivelsene."

Når har de utviklet seg? "En visuell strek som er stabilisert å justere med den eksterne horisonten utviklet seg i gamle krepsdyr, for eksempel, som først dukket opp under den kambriske eksplosjonen ca 511 millioner år siden," erklærer de tillitsfullt. Krepsdyr, er vi oppmerksom på, har øyne, lemmer, buk, muskler, kjønnsorganer, og mye mer. Antagelig har alle disse tingene "utviklet seg", sammen med hjernen som eksploderte på scenen med alt annet.


Å utvikle forståelse


Siden alt utvikler seg, må forståelsen ha utviklet seg, også. Det er det Niven og Chittka sier i sine gjeste-lederartikkel i 'Current Biology', "Evolving understanding of nervous system evolution." Er vi der ennå? Forstår vi? Vi vil la dem beskrive problemet Darwinister møter:
Nervesystem omfatter et svimlende mangfold fra nervenett på bare noen få hundre nevroner - som i nematode ormen Caenorhabditis elegans - til sterkt sentralisert og cephalisert nervesystem hos leddyr som kan inneholde en million nevroner, som i honningbien, og de av cephalopod bløtdyr, som for eksempel blekksprut, og amniotes som kan inneholde hundrevis av millioner til milliarder, som i tilfelle av den menneskelige hjerne. Nervesystem har vært under paralell utvikling med dyrene som besitter dem siden prekambrium for mer enn 580 millioner år siden. Uten tvil, er alle bevart nervesystem suksesshistorier; ingen eneste er iboende bedre enn noen annen: de er produkter av ulike sett av evolusjonære press, produsert av ulike livshistorier. Vår kunnskap om nervesystemet er avledet fra flere nivåer og typer analyser: genetikk, utvikling, cellesignalisering, morfologi, biofysikk, fysiologi og atferd. Forstå hvordan så mange nivåer i organisasjonen er integrert for å produsere en eneste atferd er vanskelig; forstå deres utvikling enda mer.


Forståelse krever hardt arbeid. Det er mye lettere bare å fastsette hva du ønsker å tro. Som de rett ut hevder på ett punkt, "Hjerner er ikke designet, men utvikler seg" blindt "gjennom valg."

Bilde 5. Strukturer og områder i menneskelig hjerne

Hvis du har en hodepine nå, slappe av og tenke på at svikt i disse artiklene for å løse Meyer kritikk av darwinistiske forklaringer for den kambriske eksplosjonen utgjør sterk bekreftelse på at hans kritikk er trygg. Hvis de hadde bedre bevis og argumenter, ville de sikkert ha gitt dem.

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund