Guds hypotesen: Til forsvar for Stephen Meyers boktittel
Michael Egnor; 5. des. 2022. Oversatt herfra.


Big-BangEn venn og samtalepartner, filosofen Edward Feser, tar forberhold om tittelen på Stephen Meyers siste bok, 'Return of the God Hypothesis'.
Som svar på en tweet fra David Klingoffer, skriver Dr. Feser:

Bilde 1. Forside på 'The God hypothesis'


-Med all respekt, uttrykket "Gudshypotesen" får piggene ut på meg. Hvis X er noe som verden bare "hypotetisk" kan avhenge av, så er ikke X, Gud. Et argument treffer Gud bare hvis det fastslår virkeligheten til en X, som verden ikke kunne unnlate å stole på.
Derfor er argumenter som presenterer teisme som en "hypotese" - som argument for teisme - i beste fall tidssløsere og forårsaker faktisk positiv skade, i den grad de gir en forvrengt oppfatning av Gud og hans forhold til verden.
-Det er ikke for å utelukke på forhånd muligheten for at betraktninger av den typen Meyer peker på, reelle vanskeligheter med en bestemt naturalistisk teori, eller faktisk med naturalismen som sådan, slik den generelt forstås i dag. Og det er viktig.


-Men å kritisere naturalismen er ikke i seg selv tilstrekkelig til å etablere teisme. Forholdet mellom de to problemene er mer komplekst enn som så. Argumentene som forklarer teismens begrunnelse tar dessuten form av demonstrasjoner (ikke bare hypoteser), og går ut fra premisser som går dypere enn spesielle fakta om dette eller det empiriske fenomenet (tilpasning, finjustering eller hva som helst). For den interesserte, uinnvidde leser, er dette saker jeg redegjorde for i Fem bevis for Guds eksistens.

Jeg tror Dr. Feser har helt rett i denne forstand: Guds eksistens er ikke en vitenskapelig teori på linje med Darwins evolusjonsteori eller Big Bang-teori eller generell relativitetsteori. Det er absolutt mulig at darwinisme eller Big Bang eller relativitet kan være feil på en grunnleggende måte - faktisk er det åpenbart at hver av disse teoriene er langt fra en uttømmende forklaring av naturen.

En nødvendig betingelse
Ed-FeserGuds eksistens, som Feser på glimrende vis har vist i flere av bøkene sine (f.eks. her, her og her), er et nødvendig predikativ for eksistensen av hva som helst, inkludert den naturlige verden. Gud er grunnlaget for eksistens - den nødvendige eksistens - som selve eksistensen er helt avhengig av.

Bilde 2. Edvard Feser (wikipedia)


Men til forsvar for Dr. Meyers boktittel er det et annet perspektiv som jeg synes er viktig. Naturlig teologi er en gren av teologi (og egentlig en gren av naturvitenskap, etter mitt syn) som demonstrerer Guds eksistens fra bevis i naturen. Feser er en ekspert på tanken til den store katolske filosofen Thomas Aquinas (1225-1274). Etter Aquinas syn er alle demonstrasjoner av Guds eksistens naturlig teologi, fordi eksistens er helt forskjellig fra essens.
Implikasjonen av dette er at enhver gyldig demonstrasjon av Guds eksistens må begynne med bevis og fortsette til den mest tilfredsstillende forklaringen, som forklarer disse bevisene. Dette er grunnlaget for Aquinas' tilbakevisning av Anselms ontologiske argument: Det ontologiske argumentet er et rent formelt deduktivt argument, og du kan ikke bevise eksistensen av noe ved logikk alene (essens), uten å påkalle bevis (eksistens) av noe slag.

 

Aquinas' metafysikk
Th-AquinasSåledes, slik jeg forstår Aquinas' metafysikk, er Guds eksistens en teori i naturvitenskapen, og (bortsett fra åpenbaring) er det bare via naturvitenskap (dvs. naturlig teologi) at hans eksistens kan demonstreres. Selvfølgelig, når du ser nøye på naturlige demonstrasjoner av Guds eksistens, er hans eksistens absolutt ubestridelig, fordi å fornekte hans eksistens er å benekte virkeligheten av endring i naturen (Den første vei -lenke), årsakssammenheng i naturen (den andre veien -lenke), eksistensen av alt i naturen (Den tredje vei-lenke), grader av perfeksjon i naturen (den fjerde vei -lenke), teleologi i naturen (den femte vei -lenke), sammenkobling av prosesser i naturen (det nyplatoniske beviset -lenke), virkeligheten til universaler (Augustin-beviset), det virkelige skillet mellom essens og eksistens i naturen (Det Thomistiske beviset), eksistensen av tilstrekkelig grunn til naturen (Det Rasjonalistiske beviset) og realiteten til moralsk lov -lenke.

Bilde 3. Thomas Aquinas


Å benekte Guds eksistens er å innrømme stor uvitenhet eller, hvis fornekteren er kjent med disse bevisene, galskap. Men ikke desto mindre, etter Aquinas eget kriterium, er disse bevisene hypoteser i naturvitenskapen, i den forstand at de er induktive argumenter som begynner med naturlig (vitenskapelig) bevis og fortsetter til slutning til beste forklaring.

 

Vitenskap rett forstått
Det er i dette lyset jeg ser Dr. Meyers boktittel - gyldigheten av gudshypotesen demonstreres av moderne vitenskap, korrekt forstått. Argumentene som Dr. Meyer presenterer er selvsagt ikke thomistiske eller klassiske filosofiske bevis, men hans argumenter er tilgjengelige for publikum og for forskere på måter som klassisk naturlig teologi kanskje ikke er.
Jeg mistenker at flere mennesker i vår filosofisk uskyldige moderne kultur vil bli overbevist om Guds eksistens av Big Bang, den genetiske koden og antropiske tilfeldigheter, enn de som vil bli overbevist av det augustinske beviset eller det nyplatoniske beviset. Dr. Feser kommer med gode poeng - spesielt poenget om at det er farlig å bruke ateistenes egne metafysiske forutsetninger i denne debatten - men det dr. Meyer gjorde, var å gå inn i ateistenes leir, ta opp deres mangelfulle verktøy, og beseire dem med deres egne våpen.
Dr. Meyers strålende bok er en Areopagus-preken -lenke, fra det 21. århundre, tilpasset den vitenskapelige verden vi lever og beveger oss. og har vår tilværelse i.

Bilde 4. Hoyle om Plato og virkeligheten

 


MICHAEL EGNOR

EgnorSENIOR stipendiat, Senter for Naturlig og kunstig intelligens
Michael R. Egnor, MD, er professor i nevrokirurgi og pediatri ved State University of New York, Stony Brook, har fungert som direktør for pediatrisk nevrokirurgi og prisvinnende hjernekirurg. Han ble kåret til en av New Yorks beste leger av New York Magazine i 2005. Han fikk sin medisinske utdannelse ved Columbia University College of Physicians and Surgeons og fullførte residensen ved Jackson Memorial Hospital. Hans forskning på vannhode (hydrocefali) har blitt publisert i tidsskrifter inkludert Journal of Neurosurgery, Pediatrics og Cerebrospinal Fluid Research. Han sitter i Scientific Advisory Board i Hydrocephalus Association i USA og har holdt mye forelesninger i hele USA og Europa.

Bilde 5. Michael Egnor


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund