Big Bang opprinnelsen til Homo
Av Casey Luskin; 31 Okt, 2022, Oversatt herfra For referanser se der.

Redaktørens merknad: Vi er glade for å presentere en serie av geolog Casey Luskin som spør: "Viser fossiler menneskelig evolusjon?" Dette er det fjerde innlegget i serien, som er tilpasset fra den nylige boken, The Comprehensive Guide to Science and Faith. Finn hele serien her. Forrige artikkel -oversatt til norsk her.

Bilde 1. Homo-erectus-pekinensis (rekonstruksjon)

Homo-erectus
Etter å ha innsett at Homo Habilis ikke kunne tjene som en kobling mellom Homo og Australopithecus, beklaget to paleoantropologer at "denne søla forlater homo erectus uten en klar forfedre, uten fortid." (1) Det er faktisk vanskelig å finne fossile homininer for å tjene som direkte overgangsformer mellom de ape-lignende australopithecines, og de første menneskelignende medlemmene av Homo. Fossilprotokollen viser brå endringer som tilsvarer utseendet til vår slekt Homo for omtrent to millioner år siden.

Fra sitt første utseendet var Homo erectus veldig menneskelig, og skilte seg markant fra tidligere homininer som ikke var menneskelignende. Likevel fremstår Homo erectus brått, uten tilsynelatende evolusjonære forløpere. En artikkel i Nature forklarer:
-Opprinnelsen til den utbredte, polymorfe, tidlig Pleistocene H. erectus avstamning forblir unnvikende. De markerte kontrastene mellom enhver potensiell stamfar (Homo habilis eller annen) og den tidligste kjente H. erectus kan signalisere en brå evolusjonær fremvekst en tid før det første kjente opptredenen i Afrika på ~ 1,78 million år siden. Usikkerheter rundt taxonens opptreden i Eurasia og Sørøst -Asia gjør det umulig å etablere nøyaktig opprinnelsesstedet for H. erectus.(2)


En artikkel fra 2016 innrømmer også: "Selv om overgangen fra Australopithecus til Homo vanligvis er tenkt som en viktig transformasjon, er fossil-registeret som har opprinnelsen og den tidligste utviklingen av HOMO, tilnærmet ikke -dokumentert." (3) Mens artikkelen argumenterer for at den evolusjonære avstanden mellom Australopithecus og Homo er liten, innrømmer den at avstamningen som førte til Homo er "ukjent." (4)

Bilde 2. Kort tidsvindu mellom australopitecus og Homo -lenke

 

Unik og tidligere usett
Tidlige medlemmer av Homo, nemlig Homo erectus, viser unike og tidligere usettede funksjoner som bidro til dette 'brå' utseendet. Den tekniske litteraturen observerer en 'eksplosjon', (5) 'rask økning', (6) og 'omtrentlig dobling' (7) i hjernestørrelse assosiert med utseendet til HOMO. Wood og Collards viktigste vitenskaps-gjennomgang fant at bare en enkelt egenskap av en hominin -art kvalifiserte seg som 'mellomprodukt' mellom australopithecus og homo: hjernestørrelsen på homo erectus.(8) Imidlertid indikerer denne egenskapen til hjernestørrelse ikke nødvendigvis at mennesker utviklet seg fra mindre intelligente hominider. Intelligens bestemmes i stor grad av intern hjerneorganisasjon, og er mye mer sammensatt enn den endimensjonale hjernestørrelse.(9) Christof Koch, president for Allen Institute for Brain Science, observerer at “totalt hjernevolum korrelerer svakt med intelligens .. hjernestørrelse utgjør for mellom 9 og 16 prosent av den generelle variasjonen i generell intelligens. "(10) På grunn av dette er hjernestørrelse ikke alltid en god indikator på evolusjonsrelasjoner.(11) I alle fall hadde Erectus en gjennomsnittlig hjernestørrelse innenfor området for moderne menneskelig variasjon. Noen få hodeskaller av 'mellomliggende' størrelse demonstrerer ikke at mennesker utviklet seg fra primitive forfedre.


På samme måte som den eksplosive økningen i hodeskallestørrelse, fant en studie av bekkenbenene i australopithecines og homo “en periode med veldig rask evolusjon som tilsvarer fremveksten av slekten Homo." (12) En Nature artikkel bemerket at tidlig Homo erectus viser “en slik Radikal avgang fra tidligere former for homo (som H. habilis) i høyden, reduserte seksuell dimorfisme, lange lemmer og moderne kroppsandeler, at det for tiden er vanskelig å identifisere dens umiddelbare aner i Øst -Afrika. "(13) En artikkel i Journal of Molecular Biology and Evolution fant at HOMO og Australopithecus skiller seg betydelig i hjernestørrelse, tannfunksjon, økt kranial buttressing, utvidet kroppshøyde, visuelle og luftveisendringer, og oppgitt,
-Vi, som mange andre, tolker det anatomiske beviset for å vise at tidlige H. sapiens var betydelig og dramatisk forskjellig fra ... australopithecines i praktisk talt alle elementer i skjelettet og hver rest av dens oppførsel.(14)

Bilde 3. Neandertal -fullt menneskelig

"En virkelig akselerasjon av evolusjonsendring"
neandertalNøyt å merke disse mange forskjellene, kalt studien opprinnelsen til mennesker "en reell akselerasjon av evolusjonsendring fra det saktere skiftende tempoet i australopithecine evolusjonen" og uttalte at en slik transformasjon ville ha krevd radikale endringer:
-Anatomien fra den tidligste H. sapiens -prøven indikerer signifikante modifikasjoner av forfedres genom og er ikke bare en utvidelse av evolusjonstrender i en tidligere australopithecine -avstamning i hele Pliocen. Faktisk vises kombinasjonen av funksjoner aldri tidligere.(15)


Disse raske og unike endringene kalles "en genetisk revolusjon" der "ingen australopithecine -arter åpenbart er overgangsarter." (16)
For de som ikke er begrenset av et evolusjonært paradigme, er det ikke åpenbart at denne overgangen i det hele tatt skjedde. Den sterke mangelen på fossile bevis for denne antatte overgangen, bekreftes av tre Harvard Paleoanthropologer:
-Av de forskjellige overgangene som skjedde under menneskelig evolusjon, var overgangen fra Australopithecus til Homo, utvilsomt en av de mest kritiske i dens størrelse og konsekvenser. Som med mange viktige evolusjonshendelser, er det både gode og dårlige nyheter. For det første er den dårlige nyheten at mange detaljer om denne overgangen er uklar på grunn av mangelen på fossile og arkeologiske registre. (17)


Når det gjelder de "gode nyhetene," innrømmer de, "selv om vi mangler mange detaljer om nøyaktig hvordan, når og hvor overgangen skjedde fra Australopithecus til Homo, har vi tilstrekkelige data fra før og etter overgangen, til å trekke noen slutninger om den generelle karakteren til viktige endringer som skjedde."(18)

 

 

Før og etter, men ingen overgang
Med andre ord viser fossilregisteret ape-lignende australopithecines ('før'), og menneskelignende Homo ('etter'), men ikke fossiler som dokumenterer en overgang mellom dem. I fravær av mellomprodukter sitter vi igjen med slutninger av en overgangsbasert, strengt tatt på antagelsen om evolusjonen - at en udokumentert overgang må ha skjedd på en eller annen måte, en gang og et sted. De antar at denne overgangen skjedde, selv om vi ikke har fossiler som dokumenterer den.

Bilde 4. Mangelen på overgangsformer -skjult i fortellinger

Litteraturen innrømmer dermed det "brå utseendet" (19) av tidlig Homo og kaller opprinnelsen til vår slekt "et varig puslespill." (20) Den store evolusjonsbiologen Ernst Mayr anerkjente disse problemene:
-De tidligste fossilene av Homo, Homo rudolfensis og Homo erectus skilles fra Australopithecus med et stort, udekket gap. Hvordan kan vi forklare denne tilsynelatende plutselige forandringen? Uten å ha noen fossiler som kan tjene som manglende koblinger, må vi falle tilbake på den tidskronte metoden for historisk vitenskap, konstruksjonen av en historisk fortelling. (21)


En annen kommentator foreslo at bevisene innebærer en "stor bangteori" om utseendet til homo.(22) Dette store, udekkete gapet mellom de ape-lignende australopitheciner og de plutselig fremståtte menneskelignende medlemmer av slekten Homo, utfordrer evolusjonære beretninger om menneskelige opprinnelser.

Neste, "Menneskelig opprinnelse: alt i familien."

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund