Loven om null magi
Andrew Jones; 10. april 2018
Oversatt herfra.


Bilde 1: Joe Felsenstein og Bill Dembski, via YouTube.


En av de mest grunnleggende og nyttige ideene som har kommet ut av intelligent design bevegelsen, er innsikten uttrykt av Bill Dembski om lov av bevaring av informasjon -her . Enkelt sagt er ideen at informasjon ikke popper fram fra ingensteds, men alltid kan spores til en tidligere kilde, analogt med bevaring av energi eller momentum i fysikk. Den har blitt brukt til å argumentere for at evolusjonen ikke kan skape informasjon, og jeg tror det er sant, så lenge du forstår hva vi sier riktig. Men mange kritikere har ikke forstått det ennå.


Det har blitt kritisert fra en rekke retninger; Et mistenkelig stort antall retninger faktisk: Normalt hvis en ide er feil, er det bare én hovedsak som er feil med den, så jeg er alltid mistenksom når noen ideer er portrettert som "feil på alle måter" eller blir angrepet over et bredt spekter. Du bør også være mistenksom. Men det er et emne for en annen dag. La oss snakke om én kritikk.
Noen mennesker tror vi sier naturlig utvalg virker ikke. Siden naturlig utvalg er ganske åpenbart et reelt fenomen, antar de Dembskis argument må være intellektuelt vakuum pseudovitenskapelig ordsalat, og ser så etter grunner til hvorfor.
University of Washington genetiker Joe Felsenstein gjentok nylig sin kritikk av Dembskis lov om bevaring av informasjon. Konteksten var Fisher Memorial-forelesningen ved University of Bristol i januar. Videoen ble lastet opp, og du kan lytte til hans diskusjon om spesifisert informasjon 15 minutter inne i den -her.

Bilde 2. Årsaker kan være upersonlige (naturlover) eller personlige (intelligens)


Det er interessant: han hevder at spesifisert informasjon er et nyttig biologisk konsept (jeg er helt enig), men han føler at ingen berører det på grunn av dets tilknytning til ID. Ja, vel, kanskje hvis du bare bedrev vitenskap -her, ville det ikke bety så mye med dets tilknytning til ID. Han kritiserer Dembski, antagelig refererer til denne kritikken han skrev noen år tidligere -her. Ta en titt på avsnittet "Dembskis bevis." Winston Ewert svarte på dette allerede for flere år siden. Du ser, disse kritikerne er (fortsatt) mer enige med oss enn de skjønner, men de fortsetter å pryle en død hest -her.
Problemet er at det ikke er vår hest. La meg fortelle deg om vår hest:
Først, la oss minne oss om noen begreper. Kompleks spesifisert informasjon (KSI) er et arrangement som samsvarer med et uavhengig mønster, som er statistisk usannsynlig ved tilfeldighet, til det punkt at det er umulig (500 bits er tilstrekkelig). Det uavhengige mønsteret er avgjørende, fordi det prøver å fange ideen om mening eller funksjon, i motsetning til Shannon-informasjon, som bare er et arrangement som er statistisk usannsynlig, uavhengig av om det betyr noe for noen. Shannon-informasjon er veldig nyttig for teleselskap og datateknikere, men det er ikke det vi vil snakke om. Vi vil vite om en uintelligent algoritmisk prosess kan generere "innhold".


Dembskis argument er at spesifisert informasjon kan forvandles ved algoritmiske prosesser, men øker dermed ikke i kvantitet. For eksempel, betrakt et digitalt dokument som inneholder KSI. Hvis vi krypterer det, får vi en fil med omtrent samme størrelse. Det er ikke lenger i en lesbar form, men sunn fornuft forteller oss at vi ikke bare har samme mengde informasjon, men samme informasjon i en annen form. Når vi dekrypterer dokumentet, oppretter ikke dekrypterings-prosessen KSI; det avslører bare KSI som allerede var der.


Bilde 3. Informasjon oppstår ikke fra ingenting

Spørsmålet er om dette gjelder naturlig seleksjon, og i så fall på hvilken måte. Evolusjonister trenger naturlig seleksjon for faktisk å kunne opprette KSI, så for dem må det være noe galt med dekrypterings-analogien, eller noe som er galt med definisjonen av KSI. Felsenstein går for det sistnevnte.


Jeg tror Felsenstein vil tro på at en startverdi av KSI kan håndteres ved naturlig seleksjon, og slutter med en større mengde KSI. Og i så fall kan den opprinnelige og endelige mengde av KSI ikke være nøyaktig den samme. Derfor konkluderer han med at Dembskis definisjon eller bruk av KSI er feilaktig. Spesielt er han opphengt av ideen om at spesifikasjonen av kryptert KSI er avhengig av å kjenne dekrypteringsnøkkelen. Hvis dette er spesifikasjon , er det ikke uavhengig av prosessen (dekryptering) som genererer den endelige KSI, og han mener derfor at den er ugyldig. Men se, selv om det var noe teknisk problem med formalismen i Dembskis argument eller definisjonen av KSI (jeg er ikke overbevist om at det er, dette er hva Winston Ewert prøvde å løse opp i -her), hvorfor ikke adressere 'sunnfornuft' argumentet? Argumentet om kryptering er enkelt og intuitivt; du har samme komplekse, meningsfylte informasjon, men forvandlet.


Ideen om KSI er ikke fundamentalt ødelagt. Det virkelige emnet er at kryptering ikke legger til informasjon. Naturlig seleksjon er ulik i det henseende; Hele poenget i den neo-darwinistiske mekanismen er at den kan legge til informasjon.
Tro det eller ei, mange ID-personer er enige om at naturlig utvalg kan legge til spesifisert informasjon, i det minste litte grann. For eksempel opererer deler av immunsystemet etter en prosess som likner naturlig utvalg, "leser" fremmede antigener for å generere matchende antistoffer. Evnen til å identifisere et bestemt antigen er ny, spesifisert informasjon. Men den er ikke kompleks. Immunsystemet som helhet er komplekst, fullt av KSI, men denne kompleksiteten er innstilt for å gjøre de spesielle tilpasningene til et nytt antigen relativt raskt og enkelt, absolutt ingenting likt 500 bits. Dette er ideen om aktiv informasjon på jobb -her. Også justeringene er forbigående, avhengig av hvilke antigener som er tilstede eller ikke. Få ID-personer ville være enige i at naturlig seleksjon legger til kompleks spesifisert informasjon over tid, men det argumentet er litt lenger unna. Vi har ikke kommet dit ennå.


Kanskje naturlig utvalg noen ganger legger til informasjon. Betyr det at Loven om Konservering av Informasjon (LKI) er feil? Nei. LKI er bare feil hvis KSI ikke er bevart. Den ville være feil om det naturlige utvalget magisk tryllet informasjon ut fra tynn luft, til og med bare litt. Om ikke annet, er LKI nyttig heuristisk ved at den minner oss om å sjekke om magi forekommer, heller enn tilfeldig å anta at det at det skjer.

Bilde 4. Kan det ligge en innebakt hensikt i en fitness-funksjon?


Så er det magisk? Nei. Naturlig utvalg skaper ikke informasjon. I beste fall leses det informasjon, i form av fitness (egnethets) nivå. Så hvor leser den informasjon fra? I matematisk språk definerer mulighetsrommet for mutasjoner et domene, og den selektive fitness definerer en serie, til en fitness-funksjon. Dette er en teoretisk abstraksjon vi kan bruke til å abstrahere bort alle detaljer som går inn for å bestemme fitness (gensekvenser, økologiske nisjer, konkurranse, samutvikling osv.) i den hensikt å se det tydeligere. Hvis det er mer spesifisert informasjon som kommer inn i livsformer ved naturlig utvalg, kommer den derfra (fitness-funksjonen), ikke ut fra ingensteds. Når det gjelder dekryptering, kommer den spesifiserte informasjonen ut av den krypterte filen, og dekrypterings-algoritmen forvandler den bare. I tilfelle av naturlig seleksjon, bør vi si at den spesifiserte informasjonen kommer ut av fitness-funksjonen, og algoritmen til naturlig utvalg bare forvandler den. Ser du hvordan det fungerer? Og ser du hvordan det betyr at loven om bevaring av informasjon (LKI) fortsatt gjelder?
Poenget med LKI er ikke å si at KSI aldri kan øke i noen organisme, men bare å påpeke at informasjonen måtte komme fra et sted. Det må være grunn til det; alt interessant trenger en forklaring. LKI er nesten trivielt sann i den forstand.


Måten LKI angriper evolusjonisme på, er ikke ved å hevde at naturlig utvelgelse er umulig, eller at naturlig seleksjon aldri kan øke KSI eller aldri forbedre en organisme. Måten LKI angriper evolusjonisme, er ved å påpeke at hvis seleksjon kunne konstruere KSI fra grunnen av, så kan det bare gjøre det ved å lese den angitte informasjonen ut av fitness- funksjonen. Derfor må fitness-funksjonen ikke inneholde bare en liten mengde spesifisert informasjon, liten nok til at tilfeldighetene kunne forklare den (som er en annen måte å si at den er for liten til å trenge forklaring), men hele omfanget av kompleks spesifisert informasjon. Dessuten, akkurat som ved kryptering, er det samme informasjon, men ikke utpakket ennå.


Evolusjonismens mystisisme er idéen om at naturlig seleksjon forklarer alt. Faktisk forklarer naturlig utvalg ingenting; det skyver bare alt under teppet. Den virkelige opprinnelsen til informasjonen, hvis den kommer gjennom naturlig utvalg, er i fitness-funksjonen, og vi må spørre hvorfor det ville være KSI der inne, eller hvordan det kom til å være der inne. Alt trenger fortsatt forklaring.


Forresten, dette er ikke bare et abstrakt argument. Du kan se noe av forskningsprogrammet det har generert, og mer informasjon på www.evoinfo.org.

Tager: Aktiv informasjon; KSI; fitness; neo-darwinistisk teori; W. Dembski.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund